Top 5 # Xem Nhiều Nhất Xét Đánh Giá Năng Lực Đại Học Kinh Tế Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Phuntanbotthammynammodel.com

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2022 Đại Học Quốc Tế Đhqghcm Môn Hóa

Mời các bạn cùng tham khảo ngay 60 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề thi đánh giá năng lực năm 2019-2020 môn Hóa do các thầy cô giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và tổ chức thi trong kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2019 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các em học sinh lớp 12 làm quen và luyện giải để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 tốt nhất.

1. Đề thi Đánh giá năng lực 2019 đại học Quốc tế HCM môn Hóa

Giới thiệu cấu trúc đề thi ĐGNL môn Lý 2019 trường ĐH Quốc tế HCM

Đề thi bao gồm 60 câu hỏi và được làm trong 90 phút (trung bình thí sinh có 1 phút 30 giây cho 1 câu hỏi). Để đánh giá chính xác năng lực của thí sinh, các câu hỏi trong đề thi được phân loại theo 03 tiêu chí sau:

– Theo mức độ (độ phức tạp/khó)

– Loại câu hỏi

– Chuyên đề nội dung

Chi tiết của 3 cách phân loại được trình bày chi tiết ngay sau đây.

1. Cấu trúc đề theo mức độ

Các câu hỏi được phân bố theo 5 mức độ: (1) Dễ, áp dụng kiến thức, (2) Có suy luận tổng hợp, (3) Có mức độ suy luận cao, (4) Có mức độ suy luận và tổng hợp cao, (5) Có mức độ suy luận và tổng hợp rất cao. Cấu trúc đề theo loại câu hỏi

Các câu hỏi được phân theo 2 loại: (i) Lý thuyết và (ii) Bài tập với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 60% và 40%

3. Cấu trúc đề theo chuyên đề nội dung

Nội dung các câu hỏi tập trung vào khối kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (chiếm 80% số câu hỏi). Các câu hỏi còn lại là về khối kiến thức thuộc chương trình lớp 10&11 (chiếm 80% số câu hỏi). Khối kiến thức lớp 10&11 là kiến thức nền, rất cơ bản giúp việc tiếp thu và vận dụng kiến thức lớp 12 dễ dàng và có hệ thống, do đó việc có những câu hỏi cụ thể về khối kiến thức này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh.

Trích dẫn nội dung đề thi

Câu 1. Cho hai mệnh đề sau:

(I) Dung dịch KOH dẫn điện.

(II) Dung dịch KOH chứa các ion K+ và OH- có thể di chuyển đến các điện cực trái dấu.

Nhận xét nào đúng về hai mệnh đề đã cho?

A. Cả (I) và (II) đều đúng và mệnh đề (II) giải thích cho mệnh đề (I).

B. Cả (I) và (II) đều đúng nhưng mệnh đề (II) KHÔNG giải thích cho mệnh đề (I).

C. Một trong hai mệnh đề sai.

D. Cả hai mệnh đề đều sai.

Câu 2. Các kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung là gì? A. Có bán kính lớn và độ âm điện nhỏ. B. Có bán kính lớn nhất và độ âm điện lớn.

C. Có bán kính nhỏ và độ âm điện nhỏ.

D. Có bán kính nhỏ và độ âm điện lớn.

Câu 3. Cho phản ứng hoá học sau ở trạng thái cân bằng:

H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k)

Cân bằng này có nhiệt phản ứng theo chiều thuận âm, ∆Hrxn < 0 (phản ứng tỏa nhiệt). Trường hợp nào sau đây KHÔNG làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng?

A. Tăng nồng độ khí H2 lên gấp đôi.

B. Tăng áp suất của hệ.

C. Tăng nhiệt độ của hệ.

D. Tăng nồng độ khí HI lên gấp đôi.

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng được với phenol?

A. Na, dung dịch Br2 và dung dịch CH3COOH.

B. Na, dung dịch NaOH và dung dịch Br2.

C. Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl và dung dịch CH3COOH.

D. Dung dịch Br2, dung dịch NaCl và dung dịch CH3COOH.

Câu 5. Hợp chất nào sau đây KHÔNG có liên kết ion?

A. C3H5(OH)3.

B. Na2SO4.

C. KOH.

D. NH4NO3.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol propan C3H8 (k) thu được m gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 14,4 gam.

B. 36,0 gam.

C. 44,8 gam.

D. 28,8 gam.

Câu 7. Hòa tan 0,4 mol Na2SO4, 0,1 mol NaCl và 0,3 mol NaNO3 vào nước để được 2500 ml dung dịch X. Nồng độ mol của ion Na+ trong dung dịch X là bao nhiêu?

A. 0,32 M.

B. 0,80 M.

C. 0,48 M.

D. 2,50 M.

Câu 8. Một anion X2- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tố X thuộc chu kỳ và nhóm (phân nhóm) nào sau đây?

A. Chu kì 3, nhóm VIA.

B. Chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. Chu kì 3, nhóm IIA.

D. Chu kỳ 4, nhóm IIIA.

Câu 9. Cho chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2. X có thể là chất nào sau đây? A. Axit hoặc este no, đơn chức, mạch hở. B. Rượu hai chức chưa no có 1 liên kết đôi.

C. Xeton hai chức no.

D. Anđehit hai chức no.

Câu 10. Cho các chất sau: H2S, Cl2, SO2, H2SO4 và HCl. Số các chất có thể thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá là bao nhiêu?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 11. Một dung dịch chứa 0,1 mol Mg2+, 0,3 mol Al3+, x mol NO3 – và y mol SO4 2-. Biết khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 64,7 gam chất rắn khan. Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 0,3 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,5 mol.

D. 0,1 mol.

Câu 12. Một hỗn hợp X gồm 3 rượu đơn chức thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 2,7 gam.

B. 4,6 gam.

C. 2,3 gam.

D. 9,2 gam.

Câu 13. Chất nào sau đây là axit béo?

A. Axit glutamic.

B. Axit benzoic.

C. Axit axetic.

D. Axit stearic.

Câu 14. Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?

A. Etyl butirat. B. Geranyl axetat.

C. Isoamyl axetat.

D. Benzyl axetat.

Câu 15. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là gì?

A. C2H3COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Nội dung còn tiếp. Mời các bạn CLICK vào file tải về để xem FULL nội dung đề thi

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2022 Đại Học Quốc Tế Đhqghcm Môn Lý

Mời các bạn cùng tham khảo ngay 60 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề thi đánh giá năng lực năm 2019-2020 môn Vật lí do các thầy cô giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và tổ chức thi trong kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2019 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các em học sinh lớp 12 làm quen và luyện giải để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 tốt nhất.

Giới thiệu cấu trúc đề thi ĐGNL môn Lý 2019 trường ĐH Quốc tế HCM

Cấu trúc bài thi gồm các nội dung quan trọng như sau:

Phần 1. Hướng dẫn làm bài

– Chương 1. Dao động cơ

– Chương 2. Sóng cơ

– Chương 3. Dòng điện xoay chiều

– Chương 4. Dao động và sóng điện từ

– Chương 5. Sóng ánh sáng

– Chương 6. Lượng tử ánh sáng

– Chương 7. Vật lý hạt nhân

Phần 2. Đề thi mẫu

Phần 3. Đáp án đề thi mẫu

Trích dẫn nội dung đề thi

1. Phát biểu nào sau đây đúng?

Chu kì của một con lắc đơn không thay đổi khi

A. thay đổi chiều dài dây treo vật.

B. thay đổi đáng kể nhiệt độ dây treo con lắc.

C. tăng khối lượng của vật nặng.

D. thay đổi đáng kể độ cao của điểm treo con lắc.

2. Vật nặng của một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hòa. Gọi T là khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần liên tiếp vật nặng này có độ lớn vận tốc cực đại. Chu kì của con lắc này bằng

A. 3T.

B. 2T.

C. 4T.

D. T.

3. Thế năng của một con lắc lò xo tăng khi vật nặng của con lắc

A. chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên.

B. đi qua vị trí cân bằng.

C. chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng.

D. chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.

5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau, có biên độ lần lượt bằng 3 cm và 5 cm. Biên độ của dao động tổng hợp bằng

A. 8 cm.

B. 5 cm.

C. 3 cm.

D. 2 cm.

7. Trên một dây đàn dài 64 cm với hai đầu cố định có hiện tượng sóng dừng. Cho biết trên dây có bốn điểm dao động với biên độ cực đại. Bước sóng có giá trị bằng

A. 32 cm.

B. 16 cm.

C. 8 cm.

D. 64 cm.

8. Trong môi trường nào sau đây, sóng âm truyền đi với tốc độ lớn nhất?

A. Nước.

B. Sắt.

C. Không khí.

D. Khí

12. Phát biểu nào sau đây đúng?

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp,

A. điện áp tức thời luôn sớm pha hơn cường độ tức thời.

B. điện áp tức thời luôn trễ pha hơn cường độ tức thời.

C. công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng không.

D. cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực tiểu.

13. Phát biểu nào sau đây sai?

Khi có cộng hưởng trong một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm, và một tụ điện mắc nối tiếp, thì

A. tổng trở của mạch điện có giá trị cực đại.

B. điện áp hai đầu điện trở thuần có giá trị cực đại.

C. cảm kháng bằng dung kháng.

D. hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị cực đại.

15. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần và một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện và hai đầu cuộn dây lần lượt bằng 120 V và 80 V. Hệ số công suất của mạch điện này bằng

A. 0,12.

B. 0,80.

C. 0,75.

D. 0,40.

16. Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây?

A. Các vectơ điện trường và vectơ cảm ứng từ dao động dọc theo phương truyền sóng.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Các vectơ điện trường và vectơ cảm ứng từ dao động cùng pha.

D. Các vectơ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.

17. Loại sóng vô tuyến nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?

A. Sóng cực ngắn.

B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.

D. Sóng dài.

18. Một chùm tia sáng Mặt Trời hẹp, song song đi xiên góc từ không khí vào trong nước sẽ

A. bị tán sắc: Phương truyền của tia đỏ lệch nhiều nhất so với phương truyền của chùm tia tới.

B. bị tán sắc: Phương truyền của tia tím lệch nhiều nhất so với phương truyền của chùm tia tới.

C. không bị tán sắc.

D. bị tán sắc: Các tia đơn sắc truyền song song với nhau trong nước.

19. Máy quang phổ lăng kính dùng để

A. đo bước sóng ánh sáng.

B. phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành nhiều thành phần đơn sắc.

C. xác định bản chất hạt của ánh sáng.

D. đo vận tốc ánh sáng.

20. Cơ chế của sự phát xạ tia X (tia Rơn-ghen) là

A. dùng một chùm tia tử ngoại chiếu vào một chất phát quang.

B. dùng một chùm tia tử ngoại chiếu vào một tấm kim loại nặng.

C. dùng một chùm hạt anpha bắn vào một tấm kim loại khó nóng chảy.

D. dùng một chùm êlectron có động năng lớn bắn vào một kim loại nặng khó nóng chảy.

Nội dung còn tiếp. Mời các bạn CLICK vào file tải về để xem FULL nội dung đề thi

Trường Đại Học Kinh Tế

Ngày 17.7.2018, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG chúng tôi (UEL) đã công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2018.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2018 TẠI ĐÂY

Theo phương thức xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG chúng tôi có 186 thí sinh trúng tuyển vào UEL. Trong đó, thí sinh trúng tuyển vào UEL có điểm thi Đánh giá cao nhất là Đào Đặng Thanh Quỳnh, học sinh trường THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt với 1036 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG chúng tôi năm 2018 theo các chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp BẢN CHÍNH Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và Giấy báo điểm thi Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG chúng tôi đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, chúng tôi trước 17h00, ngày 23.7.2018 (thứ Hai) với hai hình thức:

– Hình thức 1: Đến trực tiếp tại Trường trong giờ hành chính (Sáng: 8h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h00) – Hình thức 2: Gửi qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh

TS Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng phòng Đào tạo UEL công bố kết quả xét tuyển kỳ thi Đánh giá năng lực vào chiều ngày 17.7.2018

Nếu thí sinh vẫn còn quan tâm và mong muốn học tại UEL, các bạn vẫn còn cơ hội điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần, cụ thể:

*Ngày 19.07 – 26.07: điều chỉnh trực tuyến. Đối với hình thức trực tuyến, thí sinh chỉ có thể thay đổi thứ tự và nội dung trong số lượng nguyện vọng đã đăng ký; *Ngày 19.07 – 28.07: điều chỉnh bằng phiếu (theo mẫu của Bộ). Đối với hình thức thay đổi nguyện vọng bằng phiếu, thí sinh có quyền đăng ký thêm nguyện vọng mới và với mỗi nguyện vọng đăng ký thêm thì thí sinh đóng lệ phí là 30.000₫/nguyện vọng.

UEL đào tạo 03 nhóm ngành kinh tế – quản lý – luật với 37 chương trình đào tạo: đại trà, chất lượng cao, chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh, cử nhân Quốc tế và học song bằng thêm nhiều lựa chọn cho tương lai của bạn. Đặc biệt, thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn với những chương trình đào tạo mới:

1.Toán kinh tế (chương trình toán ứng dụng trong kinh tế, tài chính, quản lý) chúng tôi tế học chất lượng cao chúng tôi tế và quản lý công chất lượng cao 4.Luật tài chính – ngân hàng chất lượng cao 5.Quản trị kinh doanh chất lượng cao bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Cơ hội xét tuyển bằng học bạ THPT

Thí sinh có điểm trung bình 03 năm phổ thông đạt từ 6.5 trở lên, mong muốn học tập trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và cấp bằng giá trị toàn cầu, liên hệ để được tư vấn các chương trình

*Cử nhân Quốc tế Gloucestershire (Anh quốc): xem TẠI ĐÂY *Cử nhân Quốc tế Birmingham City (Anh quốc): xem TẠI ĐÂY

================================= Để được tư vấn về các chương trình đào tạo và ngành học phù hợp, bạn hãy nhanh chóng liên hệ Ban tư vấn tuyển sinh UEL:

-Trực tiếp tại trường trong giờ hành chính -Hotline: 028 372 44 550 -Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn -Fanpage: http://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn -Câu hỏi thường gặp: https://goo.gl/MmU9ED

UEL: RIGHT CHOICE – BRIGHT FUTURE!

Trường Đại Học Kinh Tế(Ueh)

Trường ĐH Kinh tế chúng tôi (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, chúng tôi – Điện thoại: 08.38295299 – Fax: 08.38250359) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh tế chúng tôi (thành lập năm 1976), Trường ĐH Tài chính Kế toán chúng tôi (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Tổng hợp chúng tôi theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của ĐH Quốc gia chúng tôi theo quyết định này Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia chúng tôi tách ra thành Trường ĐH Kinh tế chúng tôi trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là một trường ĐH đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc ĐH theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau ĐH theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hằng năm khoảng trên 50.000.

Mục tiêu của Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật. Mục tiêu chủ yếu thứ hai của trường là nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật nhằm tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận về kinh tế trong điều kiện Việt Nam. Trường luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường ĐH và các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm từng bước bắt kịp chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường ĐH tiên tiến trên thế giới; quốc tế hóa kiến thức cho người học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.

Hiện nay, Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là một trong 14 trường ĐH trọng điểm của quốc gia. Từ khi thành lập (1976) đến nay, trường đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ ĐH và sau ĐH cho cả nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Từ những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường ĐH Kinh tế chúng tôi đã được Chủ tịch nước trao tặng 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1986), 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), Huân chương Độc lập hạng Ba (2001), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010) và danh hiệu Anh hùng Lao động (2006).Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng

Trường ĐH Kinh tế chúng tôi (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, UEH sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo ĐH trong khu vực châu Á. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học tốt nhất, tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

Giá trị

Thấu hiểu nhu cầu của người học và xã hội;Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức và doanh nghiệp;Quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập;Tự hào và phát huy truyền thống của trường.

Mục tiêu

Đào tạo theo chương trình tiên tiến để nhanh chóng ngang bằng trình độ khu vực và tiệm cận với giáo dục ĐH tinh hoa thế giới; thúc đẩy nghiên cứu khoa học đi vào hướng hàn lâm; và không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị nhà trường.