Top 8 # Xem Nhiều Nhất Đánh Giá Quá Trình Thực Tập Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Phuntanbotthammynammodel.com

Đánh Giá Quá Trình Sản Xuất

Đánh giá quá trình sản xuất (Manufacturing Process Audit) là đánh giá toàn diện quá trình để xác minh rằng nó có đang hoạt động như dự kiến hay không. Các quá trình tạo ra kết quả và đánh giá quá trình sản xuất sẽ xác định xem kết quả có chính xác không và các kết quả có được tạo bởi một quá trình được quản lý hiệu quả hay không? Đánh giá quá trình sản xuất phải đảm bảo rằng các quá trình được tuân thủ đúng, có sự thống nhất trong quá trình và có các cải tiến liên tục và hành động khắc phục khi cần thiết.

Một số câu hỏi nhằm định hướng cho việc đánh giá quá trình sản xuất như sau:

– Nguyên vật liệu có được mua từ nhà cung cấp được phê duyệt?

– Nguyên vật liệu có được kiểm tra và đạt yêu cầu?

– Nguyên vật liệu có đực lưu trữ, bảo quản, dán nhã phù hợp?

– Tất cả các công đoạn có được thực hiện theo trình tự và kiểm soát theo CP?

– Các yêu cầu về kiểm tra chất lượng có được tuân thủ?

– Các thiết bị đo có được kiểm định?

– Các hướng dẫn vận chuyển, sử dụng nguyên vật liệu lấy từ kho có được tuân thủ?

– Sản phẩm có được sản xuất ra từ đúng chủng loại thiết bị đã nêu trong control plan?

– SPC có được thực hiện theo control plan?

– Sản lượng công đoạn có đạt yêu cầu?

– Chất lượng sản phẩm trên chuyền có đạt yêu cầu? (PPM, scrap rate…)

– Các sản phẩm không phù hợp có được phát hiện, dán nhãn, cách ly, lưu trữ và xử lý theo đúng quy trình?

– Các thay đổi do nhà máy, khách hàng, nhà cung cấp có được cập nhật vào trong control plan, PFMEA, W.I… hay không?

– Quá trình đang vận hành có đạt hiệu quả hay không? (đánh giá dựa vào Process / Final / Customer PPM, Process performance index (Cp/ Cpk), Process control parameter).

Chọn một quá trình để được đánh giá. Mức độ ưu tiên các quá trình được đánh giá dựa trên tầm quan trọng và rủi ro đối với hoạt động chung. Bắt đầu đánh giá với các khu vực có rủi ro cao nhất.

Chọn một nhóm để tiến hành đánh giá (audit team). Nhóm đánh giá phải thành thục với quá trình được đánh giá. Họ cũng phải thành thục với các kỹ thuật đánh giá như lấy mẫu và phân tích kết quả. Họ phải có chuyên môn cần thiết để xác định các vấn đề và các hành động khắc phục cần thiết.

Đưa ra quyết định về tần suất đánh giá của quá trình được đánh giá. Nếu có vấn đề nghiêm trọng hoặc không tuân thủ, thì quá trình nên được đánh giá thường xuyên hơn cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Thiết lập lịch đánh giá cho toàn bộ ca làm việc và tuân theo lịch đánh giá đã thiết lập. Số lượng kiểm tra sẽ là các mẫu được chọn đại diện cho công việc của bạn ở ca làm việc đó. Lịch trình đánh giá phải được xác định trước và nên các mẫu đại diện càng ngẫu nhiên càng tốt. Sau khi đã được thiết lập, phải tuân thủ lịch trình đánh giá để cung cấp kết quả dựa trên các mẫu ngẫu nhiên.

Tài liệu hóa bất kỳ vấn đề nào được phát hiện và thông báo cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Ý tưởng không phải là gán trách nhiệm mà là cùng tìm ra giải pháp. Các vấn đề được phát hiện trở thành cơ sở cho các hành động khắc phục và theo dõi. Mọi người bị ảnh hưởng bởi vấn đề phải được thông báo để họ biết và có thể cung cấp đầu vào cho việc giải quyết. Ngoài ra, quá trình đang được đánh giá có thể sẽ ảnh hưởng đến các quá trình khác trong toàn bộ hoạt động của nhà máy.

Hãy để nhân viên đưa ra đề xuất cho các hành động khắc phục và chọn bất kỳ hành động nào phù hợp, nhưng ban quản lý nên đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện các hành động khắc phục nào.

Giám sát kết quả hành động khắc phục. Thực hiện theo dõi để xác định xem các hành động khắc phục đã thực sự loại bỏ được sự cố chưa hoặc xem là có cần thực hiện thêm hành động không. Cũng phải xác minh rằng không có vấn đề mới đã phát triển hoặc tham gia vào quá trình.

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

– Cách thiết lập kế hoạch kiểm soát (Control Plan)

– Tư vấn và đào tạo 5 core tools

Đào tạo 5 core tool tại Công ty TNHH Uniden Việt Nam

0914 564 579

Mẫu Đánh Giá Quá Trình Thử Việc Chuẩn Của Nhân Viên

Mẫu đánh giá quá trình thử việc chuẩn dành cho nhân viên rất cần thiết cho các công ty trong giai đoạn hiện nay. Bởi khi “chấm điểm” nhân viên một cách khách quan, đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp tuyển chọn đúng nhân tài.

1. Tại sao cần đánh giá quá trình thử việc của nhân viên?

Quá trình thử việc có thể ví như thời gian “sống thử” giữa doanh nghiệp và ứng viên. Đây cũng là giai đoạn để hai bên tìm hiểu và quyết định tiến đến lâu dài. Quá trình thử việc còn giúp người lao động tìm hiểu môi trường, thể hiện bản thân mình và xác định khả năng gắn bó của họ với doanh nghiệp.

Về phía công ty, đây cũng là thời gian để các thành viên cũ làm quen với nhân viên mới. Nhà quản lý sẽ theo dõi, nhận xét đánh giá sau thử việc để quyết định ứng viên có thật sự phù hợp với công việc và doanh nghiệp hay không.

Khi thời gian thử việc kết thúc, công ty cần đánh giá kết quả quá trình thử việc của ứng viên để đưa ra quyết định ký kết hợp đồng lao động. Do đó, mẫu đánh giá quá trình thử việc là một trong những quy trình quan trọng trong tuyển dụng. Nếu đánh giá ứng viên không đúng với năng lực thực tế sẽ gây lãng phí tiền bạc, nguồn lực, công sức của hai bên.

2. Quy định cần lưu ý về thời gian thử việc và mức lương thử việc

Nhà tuyển dụng và ứng viên nên lưu ý về thời gian thử việc, mức lương thử việc để tránh sai sót không đáng có.

2.1 Thời gian thử việc tối đa

Thời gian thử việc có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc.Tuy nhiên chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

Không quá 60 ngày với công việc yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên.

Không quá 30 ngày với công việc yêu cầu trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

2.2 Kết thúc thời gian thử việc

Khi quá trình thử việc đạt yêu cầu, doanh nghiệp cần ký kết hợp đồng lao động chính thức với người lao động.

Trong quá trình thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước hay bồi thường nếu việc làm thử không đạt được yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

2.3 Thông báo đánh giá quá trình thử việc

Trong vòng 3 ngày kể từ khi kết thúc quá trình thử việc, doanh nghiệp phải thông báo kết quả cho người thử việc.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận. Đặc biệt ứng viên cần nhớ mức lương không được ít hơn 85%. Một số m ẫu quy trình tuyển dụng trong doanh nghiệp sẽ giúp bạn chọn ra ứng viên phù hợp với mức lương thỏa thuận.

3. Tiêu chí cần có trong mẫu đánh giá quá trình thử việc

Tùy thuộc vào đặc thù mỗi doanh nghiệp và tình hình thực tế, bộ khung đánh giá nhân sự có thể khác nhau. Một trong những phương pháp lượng hóa năng lực nhân sự và đo lường phổ biến nhất hiện nay đó là mô hình ASK (viết tắt của Attitude – Skill – Knowledge). Mô hình này đánh giá nhân viên dựa trên ba tiêu chí: Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ.

3.1 Ba tiêu chí quyết định ứng viên trong mẫu đánh giá quá trình thử việc

Knowledge (Kiến thức): Thuộc về năng lực tư duy. Knowledge là hiểu biết mà cá nhân có được sau khi trải qua quá trình giáo dục – đào tạo, đọc hiểu, phân tích và ứng dụng. Ví dụ: Kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ,…

Skill (Kỹ năng): Thuộc về kỹ năng thao tác. Skill là khả năng biến kiến thức có được thành hành động cụ thể, hành vi thực tế trong quá trình làm việc của cá nhân. Ví dụ: Kỹ năng quản trị các mối quan hệ, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian,…

Attitude (Phẩm chất/Thái độ): Thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm. Attitude là cách cá nhân tiếp nhận, phản ứng lại với thực tế, đồng thời thể hiện thái độ, động cơ với công việc. Ví dụ: Tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật,…

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, người lãnh đạo nên thu thập đánh giá quá trình thử việc từ Trưởng Bộ phận, Giám đốc và bản thân người thử việc. Bạn cũng có thể xem xét những nhận xét từ các nhân viên cùng bộ phận/ vị trí,…

3.2 Một số tiêu chí đánh giá ứng viên phổ biến trong mẫu đánh giá quá trình thử việc

a. Đánh giá quá trình thử việc qua thái độ

Tinh thần trách nhiệm: Mức độ trung thực và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Tính tích cực: Mức độ nhiệt tình, tự nguyện thực hiện nhiệm vụ.

Tinh thần hợp tác: Hợp tác và quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Tính kỷ luật: Chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ và quy định của công ty.

Giờ giấc làm việc: Tình trạng đi làm, nghỉ làm, đi muộn, về sớm, ra ngoài.

b. Đánh giá quá trình thử việc bằng năng lực

Tư chất và khả năng làm việc: Tư chất, quá trình và kết quả thể hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khối lượng công việc: Khối lượng công việc hoàn thành trong thời gian quy định.

Chất lượng công việc: Mức độ khả quan, tiêu cực thực hiện nhiệm vụ được giao

Khả năng: Nhiệm vụ được giao có phù hợp với năng lực ứng viên.

Tình hình thực hiện công việc: Mức độ chính xác, thành thạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

c. Khả năng phát triển trong tương lai: Dự đoán khả năng phát triển sau này.

d. Tình hình sức khỏe:Tình trạng sức khỏe hiện tại và tiền sử bệnh lý.

4. Mẫu đánh giá quá trình thử việc

Bạn có thể tải mẫu đánh giá thử việc hay (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh) trong LINK sau.

Chúc các nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Mẫu thư mời nhận việc chuẩn cho nhà tuyển dụng (có đính kèm bản tiếng Anh)

Tags

Nghị Luận Xã Hội Về Vai Trò Của Điểm Số Trong Quá Trình Học Tập

Nếu như sau những bài kiểm tra em nhận được điểm kém, học sinh ai là người không biết buồn? Nhưng nếu những bài kiểm tra chỉ có điểm mà không có nhận xét phê bình hay động viên thì điểm số cũng mất đi một phần ý nghĩa. Vì vậy có thể nói điểm số rất quan trọng nhưng học không phải là để lấy điểm số. Và không có điểm số không có nghĩa học sinh không cố gắng học tập.

Không ai phủ nhận được vai trò của điểm số trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đó là cách thức được áp dụng trên toàn thế giới trong tất cả các cấp học. Cũng giống như muốn đo được giá trị của hàng hóa thì phải sử dụng đến tiền bạc. Thay vì dùng hai mớ rau để đổi lấy một cân thóc người ta quy ra tiền và dùng tiền làm vật trung gian. Điểm số cũng có chức năng trung gian như thế để đánh giá giá trị của một quá trình hay một sản phẩm học tập. Khi so sánh giá trị của một sản phẩm thường căn cứ vào tiền mặt thì khi so sánh năng lực, trí tuệ của một người có thể căn cứ vào điểm số. Vì thế điểm số là cách thuận lợi nhất cho việc quản lý hành chính. Từ điểm số người ta chia ra các cấp độ giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Học sinh nắm được vị trí, năng lực của mình ở đâu để phấn đấu, cha mẹ nắm được tình hình học tập trên lớp của con em, thầy cô đánh giá đúng thực chất khả năng của học sinh mình, nhà tuyển dụng có thể từ đó mà biết cách sử dụng nhân sự sao cho phù hợp.

Điểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với môi học sinh buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử. Cha mẹ so sánh điểm số của con mình với con người ta khiến bản thân học sinh tự ti không dám thể hiện. Thầy cô đánh giá học sinh theo một tiêu chuẩn chung nhưng môi học sinh lại giỏi theo một cách khác nhau. Albert Einstein đã từng nói rằng: Mọi người đều là thiên tài… Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là ke ngốc nghếch.

Khi đã là học sinh phổ thông, ít ai nhớ nổi và cũng chẳng ai còn quan tâm đến việc hồi tiểu học mình được tổng kết bao nhiêu. Và khi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm số khi ngồi trên ghế nhà trường cũng không còn ý nghĩa và giá trị nữa. Gần đây có câu chuyện hơn ba trăm sinh viên bị giữ bằng lại vì nghi án mua điểm. Hành động gian lận trên thật sự ngu ngốc khi đặt cạnh con số hai trăm hai lăm ngàn cử nhân thạc sĩ thất nghiệp. Họ mua điểm để làm gì vậy, khi có những sinh viên thủ khoa giấu bằng cử nhân đi để làm công nhân?

Vì vậy hỡi những bậc cha mẹ toàn tâm đừng ép con em mình phải có thành tựu ngay từ khi rất nhỏ, những thầy cô hết lòng với con trẻ đừng bắt các em phải giỏi như mình, tư duy nhanh như mình. Hãy nhìn những giọt nước mắt của các em nhỏ trong các cuộc thi truyền hình khi bị loại, tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương chỉ vì sự hơn thua của người lớn. Nếu ai đã từng đọc câu chuyện Tô tô chan – cô bé ngồi bên cửa sổ không thể không nhớ thông điệp giáo dục của thầy Hiệu trưởng: Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô nữa.

Thầy Hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khoá biểu nhất định, học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng. Các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Và nếu việc học của Tô tô chan được đánh giá bằng điểm số ở một ngôi trường khác, rất có thể em không tốt nghiệp nổi lớp một.

Điểm số thực sự không phải tất cả nhưng không có nghĩa bạn không cần phải học gì cả. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà quan trọng hơn là rèn luyện kĩ năng, phẩm chất thái độ. Học không chỉ để biết mà còn để làm để cùng chung sống để khẳng định mình. Vì vậy hãy học những điều thiết thực và học phải vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống. Bản thân cha mẹ thay vì hàng ngày hỏi con những câu như hôm nay được mấy điểm hãy hỏi con hôm nay con làm được gì, ở trường có gì vui không? Các cơ sở giáo dục cần thay đổi cách kiểm tra đánh giá, thi cử không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra cả năng lực phẩm chất hãy coi trọng một sản phẩm ứng dụng học sinh tạo ra hơn là con số trên giấy. Đơn vị tuyển dụng phải luôn đề cao kĩ năng kinh nghiệm lên trên bất cứ loại bằng cấp điểm số nào. Có vậy chúng ta mới giải được bài toán mà cả xã hội đang loay hoay.

Bản thân môi người hãy ghi dấu tên tuổi của mình vào cuộc đời bằng những hành động nhỏ bé thay vì cố gắng ghi tên vào một tấm bằng có dấu đỏ. Mong rằng tất cả chúng ta đều thấm thía thông điệp trong bài thơ Tấm bằng của Hoàng Ngọc Quý:

Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng Để làm giấy chứng minh Để cầu mong thành đạt Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua những đường phố hẹp Để đến đại lộ cuộc đời ngày càng mở rộng thêm Có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên Bởi các tấm bằng xứng danh trong lịch sử Và có những tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ Nhưng cố gắng hết mình, vẫn quy trọng biết bao!

Với bài văn mẫu Nghị luận xã hội về vai trò của điểm số trong quá trình học tập, chúc các em có thể tham khảo và làm bài tốt.

Tp Bắc Giang Đánh Giá Công Chức Tập Sự: Chặt Chẽ, Sát Thực

(BG) – Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã vừa được tuyển dụng, TP Bắc Giang đã có nhiều đổi mới trong đánh giá cũng như công nhận hết thời gian tập sự của đội ngũ này. Qua đây không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn gắn trách nhiệm của các xã, phường, phòng chuyên môn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở.

Qua làm việc với Phòng Nội vụ TP Bắc Giang được biết, hiện các phường, xã trên địa bàn thành phố có 45 công chức vừa được tuyển dụng đang thực hiện chế độ tập sự theo các chức danh cán bộ: tài chính- kế toán, tư pháp- hộ tịch, văn hóa- xã hội, địa chính- xây dựng- đô thị và môi trường, văn phòng – thống kê. Để đánh giá đúng thực chất năng lực, hiệu quả làm việc của cán bộ, làm cơ sở quyết định công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, thành phố yêu cầu các phường, xã lựa chọn, phân công người có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn cán bộ trong thời gian tập sự theo quy định. Mỗi phường, xã có thể lựa chọn cách đánh giá khác nhau song phải bảo đảm yêu cầu sát thực, đánh giá đúng năng lực, hiệu quả làm việc của từng người. Ở xã Xương Giang hiện có 4 công chức tập sự (trong đó 3 công chức có trình độ đại học và một công chức trình độ cao đẳng) về làm việc theo các chức danh: văn hóa – xã hội, địa chính- xây dựng và tư pháp – hộ tịch. Theo đồng chí Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Xương Giang, sau khi phân công nhiệm vụ cụ thể, UBND xã đã cho các công chức này học tập, nắm bắt các nội quy, quy chế của cơ quan; cử cán bộ chuyên môn vừa trực tiếp dìu dắt, hướng dẫn vừa theo dõi sát sao công việc. Hàng tuần, UBND xã có phiếu thông báo công việc giao cho mỗi công chức tự đăng ký. Trên cơ sở rà soát bảng đăng ký nhiệm vụ đó, lãnh đạo UBND sẽ bổ sung và kiểm tra tiến độ cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người. Đây là điểm khác biệt trong công tác đánh giá công chức của UBND xã Xương Giang so với các xã, phường khác. Đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Phòng Nội vụ thành phố cho biết: Sở dĩ thành phố đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã là nhằm tránh tình trạng dễ dãi trong đánh giá, công nhận hết thời gian tập sự của công chức. Thực tế thời gian qua, một số cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng UBND các phường, xã vẫn đề nghị bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ của đơn vị.

Có thể khẳng định, với cách làm hiệu quả này, thành phố không chỉ đánh giá sát thực chất lượng đội ngũ cán bộ, mà còn tạo động lực để mỗi công chức đề cao trách nhiệm với công việc được giao ngay từ những ngày đầu được tuyển dụng.